Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version

Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version
  • Developer: InnovationApps
  • Category: apps, Education
  • Requirements: 5.0 and up
  • Size: 37.5MB
  • Version: 2.5.4
  • Rate: 4.8
  • Reviews: 41K
  • Price: Free
Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version

Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version

🔰 Exclusively you can download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp apk for mobile via apk-core.com ❤️ quickly and easily.✅


Cover Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK

Download Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK For Android Latest Version

About Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK

“Tiếng Hàn Giao Tiếp” – Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Hàn với phần giải nghĩa tiếng Việt cực đầy đủ với hơn 4000 câu hội thoại giao tiếp cơ bản dành cho các đối tượng chuẩn bị đi du lịch, học tập, lao động tại Hàn Quốc cần có. Các chủ đề về hội thoại phong phú, tất cả có 54 chủ đề: Bảng chữ cái, Chào hỏi, thời gian, chữ số, phương hướng, địa điểm, mua sắm, ăn uống, cấp cứu, hẹn hò, gia đình… cùng với 1000 mẫu ngữ pháp tiếng Hàn phong phú…

– Ghi âm câu hội thoại – nghe lại
– Chức năng đọc chậm – dễ nghe

Có thêm trắc nghiệm từ vựng Quiz, giúp tăng phản xạ khi học tiếng Hàn

Ứng dụng không yêu cầu kết nối internet.

More About Tiếng Hàn Giao Tiếp – Ngữ Pháp APK

Package ID com.fun.korean
App Developer InnovationApps
App Last Update Time 2019-11-04
App Category Education
App Requirements 5.0 and up
App Size 37.5MB
App Version 2.5.4
App Rate 4.8
App Reviews 41K
App Price Free
Get On Google Play Download App Now ( 37.5MB )

All Apk Core APK Files Safe And Clean From Any Viruses Or Malware