Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version

Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version
  • Developer: PhungTran
  • Category: apps, Comics
  • Requirements: 4
  • Size: 6.8MB
  • Version: 0.3.1
  • Rate: 4
  • Reviews: 4
  • Price: Free
Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version

Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version

🔰 Exclusively you can download NET TRUYEN TRANH apk for mobile via apk-core.com ❤️ quickly and easily.✅


Cover NET TRUYEN TRANH APK

Download NET TRUYEN TRANH APK For Android Latest Version

About NET TRUYEN TRANH APK

NET TRUYỆN TRANH là công cụ cho phép bạn:

✓ Tìm truyện tranh theo tên , tiêu đề

✓ Tìm truyện tranh theo thuộc tính, thể loại

✓ Xem thông tin truyện, tác giả, tóm tắt nội dung

★ Xem danh sách chương và tải về đọc OFFLINE

★ Hoặc đọc ONLINE ngay trong ứng dụng

✓ 2 chế độ hiển thị: mặc định = sáng, dark mode = tối

✓ 3 chế độ đọc truyện: cuộn dọc, vuốt ngang, vuốt dọc

✓ Ghi nhớ chapter / trang / vị trí đang đọc

✓ Có thể tải về hoặc chia sẻ ảnh khi đọc truyện

✓ Có thể phóng to hình ảnh bằng 2 ngón tay hoặc double tap

✓ Có thể lưu truyện đang đọc, truyện yêu thích vào Thư viện

✓ Sao lưu, khôi phục, chia sẻ Thư viện truyện của bạn

✓ Chức năng hiển thị danh sách chương mới theo ngày

Đây chỉ là công cụ hỗ trợ tải tìm và tải và đọc truyện tranh online / offline từ internet, không có bất kỳ liên hệ nào với nội dung truyện tranh hay các website truyện tranh.

More About NET TRUYEN TRANH APK

Package ID com.phungtran.ntdownloader
App Developer PhungTran
App Last Update Time 2020-08-04
App Category Comics
App Requirements 4
App Size 6.8MB
App Version 0.3.1
App Rate 4
App Reviews 4
App Price Free
Get On Google Play Download App Now ( 6.8MB )

All Apk Core APK Files Safe And Clean From Any Viruses Or Malware