Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version

Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version
  • Developer: Vodafone Albania Sh.A.
  • Category: apps, Tools
  • Requirements: 4.4 and up
  • Size: 95.5MB
  • Version: 4.9.0.0
  • Rate: 3.9
  • Reviews: 15K
  • Price: Free
Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version

Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version

🔰 Exclusively you can download My Vodafone (AL) apk for mobile via apk-core.com ❤️ quickly and easily.✅


Cover My Vodafone (AL) APK

Download My Vodafone (AL) APK For Android Latest Version

About My Vodafone (AL) APK

My Vodafone sigurisht që të jep kontroll të plotë dhe të detajuar të përdorimit të numrit tënd për minutat, SMS, internet të paketës, balancës apo shpenzimeve / faturave të tua mujore… por falë ridizenjimit të tij të ofrojmë një eksperiencë më të mirë navigimi.

Kontrolli i shpenzimit të paketës ndodhet në faqen kryesore të aplikacionit dhe vlerat e njësive të komunikimit të paketave shfaqen të agreguara – mjafton të klikosh në to për të parë detajet. Mund të personalizosh aplikacionin duke vendosur emrin/pseudonimin, të zgjedhësh një foto për profilin tënd dhe ne të përshendesim me emrin që ke vendosur ti, madje në varësi të orës së ditës personalizohet edhe imazhi i aplikacionit.

Gjithashtu My Vodafone vazhdon surprizon me dhuratat e rezervuara për ty nga Vodafone Happy, bonuset e internetit me #gigaday apo #gigaweekend dhe bonuset nga rimbushja.

My Vodafone duhet të jetë përditshmëria jote.

My Vodafone ensures full and detailed control of your bundle’s components’ usage (voice, SMS, internet), your balance and charges/ monthly bills.
Thanks to redesign we can assure you a better journey experience. Now the bundle consumption is easily tracked in the home screen while components’ values are aggregated; you just click on it to get full details.

You may personalize the app by choosing a nickname and a profile picture and we will greet you accordingly; furthermore the app background changes automatically on day and night basis.

In addition My Vodafone reserves surprises for you under Vodafone Happy, data bonus from #gigaday and #gigaweekend and bonuses from recharge.

My Vodafone is your daily deal!

More About My Vodafone (AL) APK

Package ID al.myvodafone.android
App Developer Vodafone Albania Sh.A.
App Last Update Time 2020-12-01
App Category Tools
App Requirements 4.4 and up
App Size 95.5MB
App Version 4.9.0.0
App Rate 3.9
App Reviews 15K
App Price Free
Get On Google Play Download App Now ( 95.5MB )

All Apk Core APK Files Safe And Clean From Any Viruses Or Malware