Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version

Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version
  • Developer: S-Droid Group
  • Category: apps, Entertainment
  • Requirements: 4
  • Size: 3.3MB
  • Version: 1.4.2
  • Rate: 4
  • Reviews: 4
  • Price: Free
Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version

Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version

🔰 Exclusively you can download Âm Dương Lịch apk for mobile via apk-core.com ❤️ quickly and easily.✅


Cover Âm Dương Lịch APK

Download Âm Dương Lịch APK For Android Latest Version

About Âm Dương Lịch APK

Phần mềm Âm dương lịch cho android sau một thời gian phát hành đã nhận được sự góp ý của rất nhiều thành viên và ngày càng trở lên hoàn thiện với các tính năng nổi bật như: quản lý sự kiện kiểu kéo thả, copy, paste, đánh dấu nhanh ngày đặc biệt vào lịch tháng, và hơn 3000 câu danh ngôn ngẫu nhiên hàng ngày cho các bạn.

Phiên bản mới này chúng tôi bổ xung thêm biểu đồ tính nhịp sinh học và bạn có thể quản lý: thêm, sửa, xóa, xem nhịp sinh học của nhiều người khác nhau. (dùng phím menu để chọn, xóa, thêm ngày sinh)

Nhịp Sinh Học : Xây dựng biểu đồ nhịp sinh học với 3 đường cơ bản ( Thể lực,Cảm xúc , Trí tuệ ) và 3 đường mở rộng ( Trực giác , Thẩm Mỹ , Tâm Linh ).Dễ dàng theo dõi nhịp sinh học theo từng ngày.

Chúng tôi vẫn liên tục update để phần mềm ngày càng có ích hơn.

More About Âm Dương Lịch APK

Package ID com.calendar.bdc.Act
App Developer S-Droid Group
App Last Update Time 2016-10-26
App Category Entertainment
App Requirements 4
App Size 3.3MB
App Version 1.4.2
App Rate 4
App Reviews 4
App Price Free
Get On Google Play Download App Now ( 3.3MB )

All Apk Core APK Files Safe And Clean From Any Viruses Or Malware